Údržba vody

Nebojte se chemie ve vašem bazénu

Pryč je doba, kdy jsme do bazénu přisypávali skalici modrou, síran hlinitý, chloramin a další stoprocentně zaručené prostředky. Výsledkem pak byla návštěva kožního lékaře, v lepším případě pak zelený přeliv manželky a červené oči koupajících se dětí. Vývoj však pokročil i v této oblasti, a tak Vás dnes může těšit křišťálově čistá voda, která je Vaší odměnou za dodržení nejjednodušších zásad, které jsou výsledkem každodenní praxe s prostředky dostupnými všem, a to i bez znalosti složitých chemických tabulek.

Napouštění vody

Přestože mnozí z Vás mají vlastní studnu, volte raději vodu z běžného řadu, která je již ideálně upravena, tedy mírně alkalická a bez přítomnosti pro bazén nevhodných minerálů, sloučenin železa, manganu, vápníku apod.

Hodnota pH

Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších údajů, na kterém je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. Je-li pH příliš nízké, dochází ke korozi kovových částí a rychleji blednou barvy plastů a fólií. Je-li pH příliš vysoké, dochází vlivem vylučování vápníku ke kalení vody, chlórovému zápachu a s tím spojenému dráždění očních spojivek. Vám stačí, když si budete pamatovat, že ideální hodnota pH ve vašem bazénu je 7,2–7,6. Hodnotu pH upravíte přidáním prostředku pH+ nebo prostředku pH– do nejhlubší části bazénu při zapnutém filtračním zařízení, které tak zajistí cirkulaci vody.

Zásaditost

Kolísání pH ovlivňuje celková zásaditost (alkalita) vody, kterou je také nutné sledovat, a to pomocí kvalitní testovací soupravy, jež je na našem trhu běžně k dostání. V průběhu sezóny má voda tendenci jít „do kysela“, mějte proto mezi svými prostředky pro údržbu vody dostatek pH+. Pouze ti, kteří napustili své bazény studniční vodou, budou potřebovat spíše pH–. Nesmějí však zapomenout přidat do bazénu před prvním chlorováním také odpovídající množství tekutého odbarvovače minerálního zabarvení, který na sebe váže mnoho nevhodných minerálů, obsažených v této vodě.

První chlorování

Jsou-li naměřené údaje pH a alkality v ideálním rozsahu, přidejte do vody stabilizátor chlóru, který vám v průběhu sezóny ušetří mnoho starostí i financí. Tento prostředek zabraňuje ztrátám chlóru u venkovních bazénů až o 75 %. Můžete jej buďto vsypat do skimmeru (sběrače nečistot), nebo „rozhodit“ nad hladinou, rozpouští se asi 24 hodin. Po tuto dobu se nedoporučuje čistit filtraci, a to i přes zvýšení tlaku na manometru. Ještě týž den můžete začít s prvním chlorováním. Abyste zničili množství organismů, které je ve zdánlivě čisté vodě obsaženo, musíte použít některý z prostředků k nárazovému (šokovému) ošetření vody, případně rychlorozpustné tablety. Mějte na paměti, že prakticky veškerá dezinfekce je v koncentrované podobě velmi nebezpečná, a proto postupujte vždy podle přiloženého návodu. Tyto prostředky většinou velmi pomalu sypeme do sběrače nebo je rozmícháváme v nádobě, určené pouze k tomuto účelu.

Běžné chlorování a dezinfekce

Ideální hodnota chlóru v bazénu je 1–3 ppm (části v miliónu), neboť ničí řasy, bakterie, mikroorganismy a není škodlivá pro Vaše zdraví. Ve chvíli, kdy hodnoty dosáhnete, pokračujte již s přidáváním pomalu rozpustných tablet. Tyto sedmidenní tablety se umisťují do plováku, dávkovače chlóru nebo také do skimmeru (sběrače). Přestože je budete doplňovat pouze 1x týdně, zaručí Vám bezpečné a pravidelné ošetření vody v bazénu. Správné dávkování je samozřejmě závislé na dalších okolnostech – teplotě vody, počasí i celkové údržbě bazénu. Také zde je nutné upozornit na návod ke každému konkrétnímu přípravku. Pokud je v něm například uvedeno, že jedna tableta je určena pro 22 m3 vody, jedná se vždy o tabletu, která se rozpustí BĚHEM JEDNOHO TÝDNE. Pokud se tableta v takovém bazénu za týden nerozpustí, je třeba do plováku přidat další a dezinfekce vody se tak o týden prodlouží.

Také je vhodné, abyste přidávali do vody tekutý prostředek proti řasám, např. Algaestroy. Nejenže zničí většinu známých řas, ale navíc podporuje účinnost ostatních chemických prostředků.

Horké dny, zákaly a řasy

Jistě se i Vy těšíte na ta správná tropická vedra a na chvíli, kdy se zchladíte v křišťálově čisté vodě svého bazénu. Právě v takovýchto dnech však vychází najevo, jak se kdo o svůj bazén stará. Při nepravidelném měření kvality vody nebo špatné filtraci (ta musí být v tomto období v provozu téměř nepřetržitě) se může začít projevovat zákal vody, v horším případě i sliz na stěnách či zelené řasy.

Zákaly můžete ve většině případů odstranit srovnáním pH do ideálu 7,2–7,6 a přidáním vločkovače. Zelené řasy jsou však téměř stoprocentně způsobeny nedostatkem chlóru. V tomto případě musíte vodu okamžitě „šokovat“ superchlorovacími přípravky. Můžete také přidat vločkovač, aby se mrtvé řasy lépe filtrovaly, a také Algaestroy, který likviduje řasy na bázi amonných solí. Vaším trestem za zanedbanou péči bude omezení koupání do doby, než chlór klesne na předepsanou hodnotu. Nezapomeňte vždy bazén pořádně vysát a okartáčovat jeho stěny. Při tomto čištění používejte vždy k tomu určené (tekuté či práškové) prostředky, neboť veškeré jiné přípravky, např. saponáty, jsou ze zdravotních důvodů naprosto nevhodné a navíc způsobují zákal vody.

Zazimování

Pokud to konstrukce Vašeho bazénu umožňuje, je lepší jej správně zazimovat než zbytečně vypouštět tak pečlivě ošetřovanou vodu. Nejdříve musíte bazén pořádně vysát a vyčistit od nečistot, potom upravte pH a snižte hladinu vody pod úroveň filtračních rozvodů. Trysky zaslepte a vodu z rozvodů vysajte. Čerpadlo uschovejte na teplé a suché místo, nádobu s pískem – pokud je bez vody – můžete nechat na místě. Do vody přidejte podle návodu zazimovací roztok, který zabraňuje usazování vápníku na stěnách a chrání vodu, aby se nekazila. POZOR – není to nemrznoucí směs. Proto položte na hladinu zazimovací polštáře nebo polystyrenové desky a celý bazén pečlivě přikryjte plachtou.

Bezchlórová chemie

Hitem posledních let je bezchlórová chemie, kterou lze v současné době zakoupit i u nás. Pokud jste se rozhodli jít touto cestou, informujte se o ošetřování vody touto metodou.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme na telefonních číslech 596 720 533, 777 288 999. Příjemné koupání přeje Jiří Valenta.